Par- och familjeterapi

Par- och famoljeterapi

De flesta människor menar att det viktigaste i livet är nära relationer, både till sig själv och till andra. I parterapi ligger fokus på relationen till den andre men också om att förstå sig själv i relation till någon annan. De flesta par möter problem, oftast är det inte problemen i sig som ger upphov till det största lidandet, utan sättet att hantera problemen. 


Till mig kommer par som kan ha svårt att lösa konflikter, som har kommunikationsproblem, sexuella problem, svartsjuka, olika behov av tex., närhet/distans, där otrohet förekommit eller där man går i separationstankar. Vissa kommer också för att de vill utvecklas tillsammans eller kunna möta varandra på ett nytt sätt. Andra kommer också för att få råd och stöd i en specifik situation.


Parterapi är inte endast för traditionella par utan det är lika vanligt att man kommer med andra familjemedlemmar, bonusfamiljer eller vänner.


Jag arbetar utifrån Kognitiv Beteendeterapi (Integrative Behavioural Couple Therapy-IBCT) och Compassionfokuserad terapi med par. Jag hjälper er att förstå och hitta olika verktyg för att arbeta med de relationsproblem som uppstått.


Precis som i individuell terapi brukar vi inleda med en kartläggningsfas som syftar till att få en överblick av er aktuella situation men också av hur relationen sett ut bakåt. Under denna fas sätter vi också målsättningar med terapin. Här brukar jag träffa er på ett första gemensamt samtal samt en gång var för sig, men detta ser olika ut beroende på era önskemål och behov. Efter kartläggningsfasen inleder vi ofta behandling, medan en del par tycker att de kommit långt bara genom kartläggningen och väljer ibland att avsluta här. De upplever att den ökade förståelsen för sig själva och den andra har hjälpt de att kunna möta varandra på nya sätt. För par som önskar mer råd och stöd ser processen lite annorlunda ut, då vi kanske bara ses 1-3 gånger. Under behandlingens gång arbetar vi med olika interventioner i syfte att ni ska nå era målsättningar.


Längden på sessionerna brukar variera mellan 60-90 minuter. Ni kommer att få hemuppgifter att jobba med mellan sessionerna. Det kan tex., handla om att läsa delar ur en bok, att registrera problemsituationer eller att testa nya strategier eller övningar vi pratat om mellan sessionerna. Mitt mål är att hjälpa er att få en rikare relation med mindre rädslor och konflikter.