Oro / Ångest / Fobier

Oro / Ångest / Fobier

Det är en del av livet att oroa sig och att ibland känna sig nervös eller ha ångest. Ibland fastnar vi dock i dessa känslor och märker att vårt liv påverkas negativt och att ångest hindrar oss från att göra vad vi vill. Då kan det vara ett problem och tecken på att vi kan behöva söka hjälp.


Ibland är ångesten fokuserad kring vissa teman (social ångest, prestationsångest, en övervägande rädsla att något hemskt ska hända, övergivenhetsångeset etc.,) och ibland är det svårt att sätta fingret exakt vad ångesten handlar om. Ibland är ångesten lågintensiv, ibland är den panikartad och resulterar i panikattacker.


Hur går terapin till?

Terapin inleds med 1–2 bedömningssamtal för att kartlägga din situation, de problem du söker för och ta ställning till om terapi ska inledas. Vi formulerar mål tillsammans och du får förslag på hur terapin kan gå till och en uppskattning av hur många samtal som behövs.


Vanliga problem Therése jobbar med:Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, negativa tankar, relationsproblem, oro, panikångest, socialfobi, tvång, trauma nedstämdhet, en generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma.