Ungdomsterapi

Ungdomsterapi

Jag erbjuder psykologisk behandling för ungdomar och har stor erfarenhet av att behandla ångest och nedstämdhet, eller andra känslor som ställer till med problem. Jag arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT), som har god evidens för vuxna och som även visat sig ha gott stöd vid många problem även för unga med tex ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, ilskeproblematik osv.


Metoderna anpassas utifrån mognadsgrad. Beroende på typ av problem och mognadsgrad involveras föräldrarna olika. Vid behov erbjuds också föräldrastöd


Vid mer komplex problematik såsom misstänkt bipoläritet, svår anorexia, allvarlig suicidrisk eller psykosutveckling hänvisas till specialistmottagningar.