Compassion Focused Therapy (CFT)

Compassion Focused Therapy (CFT)

Hur går terapin till?

Terapin inleds med 1–2 bedömningssamtal för att kartlägga din situation, de problem du söker för och ta ställning till om terapi ska inledas. Vi formulerar mål tillsammans och du får förslag på hur terapin kan gå till och en uppskattning av hur många samtal som behövs.


Vanliga problem Therése jobbar med: Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, negativa tankar, relationsproblem, oro, panikångest, socialfobi, tvång, trauma nedstämdhet, en generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma.


En terapi baserad på CFT (Compassion Focused Therapy) fokuserar på att utveckla ett förhållningssätt till sig själv, andra och livet som bygger på inre trygghet, styrka och mod. En terapi baserad på CFT kan vara allt från 8 sessioner och uppåt, beroende på dina behov och önskningar.

 

Vi jobbar med självkritik, skam och känsloreglering för att stärka förmågan att hantera svårigheter i livet och uppleva merpositiva känslor såsom glädje, intresse och förnöjsamhet. Vi jobbar också med att aktivt förstå sina egna (och i parterapi- partnerns) förutsättningar, bakgrund, hinderoch beteenden och hur de påverkar dig idag. Vi jobbar med att hitta nya strategier att möta sina och andras svårigheter för att skapa ett tillfredsställande och meningsfullt liv. CFT utvecklades ur kognitiv beteendeterapi men använder tekniker och metoder från andra psykoterapiformer och psykologiska teorier såsom psykodynamisk terapi, neurovetenskap, evolutionslära,anknytningspsykologi och affektteori. CFT är inte inriktad på specifika typer av problem, så oavsett om du söker för svartsjuka och andra relationsproblem, oro, nedstämdhet, ångest, lågsjälvkänsla eller dylikt kan vi arbeta med att du ska få leva det liv du vill.

 

Utöver samtal jobbar vi även med olika övningar för att träna hjärnan och för att komma i kontakt med nya upplevelser.