Post-traumatiskt stress syndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stress syndrom (PTSD)

En normal reaktion på en ovanlig situation.


Ett trauma är en känslomässig chock som kan uppstå efter en händelse som uppfattas som skadlig eller hotande och som påverkar en persons välbefinnande på lång sikt. Efter att trauma är det normalt att uppleva obehagliga känslor och symtom, med tiden brukar dessa lägga sig. Vid PTSD lägger sig inte symtomen, utan stressreaktionen fortsätter och blir ofta hindrande i livet. Det är inte alla människor som utvecklar PTSD efter en traumatisk händelse, ca 8 % diagnostiseras med PTSD någon gång under sitt liv, medan betydligt fler upplever trauma.


Alla människor reagerar på sitt unika sätt men det finns några gemensamma reaktioner som många delar.  Jag presenterar några av de vanligaste här. Inte alla upplever allt, för att uppfylla kriterierna för PTSD behöver du ha upplevt alla länge än en månad.


  • Rädsla/ ångest. Den starkaste reaktionen människor upplever efter ett trauma är ofta rädsla och ångest. Ibland uppstår dessa känslor som ett resultat av att påminnas om traumat, andra gånger verkar de komma "som en blixt från klar himmel".


  • Återupplevelser. Människor som genomgått en traumatisk händelse återupplever ofta traumat antingen som ”flashbacks”, mardrömmar eller känslomässigt. Ibland känns det som att traumat händer igen. 


  • Fysiologisk uppvarvning. Det är vanligt att känna sig nervös, spänd, överdrivet vaksam, irritabel eller ha svårt att sova. 


  • Undvikande. Det är vanligt att undvika saker som påminner om traumat, till exempel, den plats där det hände eller stimuli som påminner om traumat. Det är också vanligt att undvika att tänka på traumat. Många känner sig också känslomässigt avtrubbade.