Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Hur går terapin till?

Terapin inleds med 1–2 bedömningssamtal för att kartlägga din situation, de problem du söker för och ta ställning till om terapi ska inledas. Vi formulerar mål tillsammans och du får förslag på hur terapin kan gå till och en uppskattning av hur många samtal som behövs. 


Vanliga problem Therése jobbar med:Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, negativa tankar, relationsproblem, oro, panikångest, socialfobi, tvång, trauma nedstämdhet, en generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma.


En terapi baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi) är strukturerad och pågår vanligen mellan 5–20 samtal och fokus ligger främst på din nuvarande situation och framåt.


Målet är att förändra tankar, känsloreller beteenden som skapar svårigheter för dig. KBT är en väletablerad metod med gott vetenskapligt stöd för en rad vanliga problem såsom ångest, oro, depression, sömnproblem ,stressrelaterad ohälsa, trauma och tvångsproblematik osv.


Mellan samtalen får du uppgifter att göra, tex. att registrera dina reaktioner i specifika situationer och att pröva beté dig på ett nytt sätt.